HANDICAP / World Report on Disability

World Report on Disability

i juni 2011 udsendte Verdens Sundhedsorganisationen sammen med Verdensbanken rapporten, World Report on Disability. Det er den første rapport, der giver et grundigt og verdensomspændende billede af hvordan det er at leve med handicap, og hvor barriererne er for ligestilling med andre mennesker. 

Livet med et handicap
Rapporten dokumenterer at i alle lande, og altså ikke kun fattige lande som Uganda, er mennesker med handicaps liv påvirket i negativ retning. Livet skiller sig ud på fem punkter:

 1. Dårligere sundhed (andre sygdomme)
 2. Lavere uddannelsesniveau
 3. Lavere beskæftigelsesgrad
 4. Højere fattigdomsrater
 5. Kan ikke leve uafhængigt eller deltage fuldt ud i samfundsaktiviteter

Hvad er barriererne?
Rapporten dokumenterer, at der på en række punkter er barrierer, som i mange lande forhindrer en egentlig ligestilling af personer med et handicap med andre mennesker.Det drejer sig om:

 1. Utilstrækkelig lovgivning og nationale standarder
 2. Negative attituder fra andre mennesker
 3. Manglende nationale tilbud (sundhedstilbud, rehabilitering m.v.)
 4. Manglende viden om handicap blandt social- eller sundhedspersonale
 5. Manglende finansiering til at implementere relevante tiltag
 6. Manglende tilgængelighed, både i fysisk forstand, men også f.eks. it-tilgængelighed
 7. Manglende inddragelse af det enkelte menneske i vigtige beslutninger af vigtighed for dem selv
 8. Endelig peges der på manglende data og evidensbaseret viden om handicap.

Læs om World Report on Disability og download den her.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk