Det er let at give barmhjertig-hedspenge til fattige mennes-ker. Men den ’lette’ løsning, gør folk afhængige af bistand, og det skaber ikke varig udvikling. Udviklingspengene skal bruges, så folk bliver i stand til at klare sig selv.
Julius, daglig leder af MHU

Projekter med lang levetid

 
SIND har ikke projekter i fire af de 19 distrikter, som MHU arbejder i. Det drejer sig om Kabale i vest, Mbigi lige udenfor hovedstaden, i Arua i nord og Mbale tæt på grænsen til Kenya i øst. Det svarer til et projekt i hver af Ugandas fire regioner. I de øvrige distrikter har MHU andre internationale samarbejdspartnere. 

Hvilken type projekter

Uganda er et fattigt land. Få har meget, mange har lidt og især mennesker med handicaps - fx psykisk sygdom - har alt for lidt. Der er ingen enkel forklaring på, hvorfor der er så tætte bånd mellem fattigdom og psykisk sygdom. Men de barrierer som den nye World Report on Disability peger på i forhold til ligestilling af mennesker med handicaps findes også i Uganda. Det drejer sig især om lovgivning, negative attituder og manglende viden - også blandt sundhedspersonalet. 
 
Derfor satser MHU og Sind på projekter der er med til at opbygge en stærk organsiation, der kan give stemme til mennesker med psykiske problemer. Samtidig er der fokus på indkomstskabende aktiviteter, så folk kan bryde noget af fattigdommen og endelig er det vigtigt med oplysningsarbejde til brud på stigma.
  1. Kapacitetsudvikling
  2. Indkomstsskabende aktiviteter
  3. Oplysning og antistigma

1. Kapacitetsudvikling handler om at gøre organisationen stærk, så folk kan tale deres egen sag. Det handler fx om fortalervirksomhed, om at sikre økonomi og uddannelse af folk til det politiske arbejde. 

2. Indkomstskabende aktiviteter handler om, at folk skal have hverdagen til at hænge sammen. Det handler om adgang til lån både af penge og fx geder, og så handler det om teknisk assistance, så folk kan blive dygtigere fx til landbrug. Det kan de blive ved at blive koblet på nogle af de eksisterende programmer der er i landet i forvejen. Når man lærer færdigheder som fx at sy på maskine, får man en chance for at tjene penge og forbedre sin livssitutation.

3. Og så hænger det hele naturligivs sammen. For når naboerne ser at 'den gale mand' kan holde sine geder og tjene penge og når de ser at børnene får mad og kommer i skole osv. så ændrer billederne sig lige så langsomt. Men også teater i skolerne og i landsbyerne, radioudsendelser og samarbejde med hospitalerne som også informerer de pårørende er med til at afstigmatisere. 

Til venstre kan du læse en kort beskrivelse af nogle af de projekter, SIND og MHU har i gang. Det er langt fra alt det vi laver eller har lavet de sidste ti år, men det giver et billede.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk