Knud Kristensen, Landsformand i SIND

Der ligger noget grund-læggende værdifuldt i, at mennesker mødes på tværs af kulturer. Det er fint, at vi kan overføre viden og erfaringer på græsrodsniveau, og det er jo rigtig dejligt, at nogen bliver glade, for det vi gør. 
Knud Kristensen, Landsformand SIND

Om os

Winnie, Else og Kim udgør styregruppen for projektet. De er ikke ansat i SIND, men arbejder med Uganda-projektet på frivillig basis. Det er dem, der besøger og monitorerer projekterne i Uganda, og det er dem der sammen med MHU udarbejder ansøgninger til projektrådgivingen.

Når du trykker på deres navne kan du læse en kort beskrivelse af hver af de tre, og hvorfor de er involveret i Uganda projektet. Du kan også skrive til dem også hvis du vil bestille et foredrag. Foredrag er gratis for SIND grupper.

Det er ikke SINDs sekretariat du skriver til, når du kontakter de tre. Har du brug for at skrive til SIND, så gå via  www.sind.dk.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk