HANDICAP / Ugandas Handicaporganisation

Handicap i Uganda

Uganda har en forholdsvis stor og voksende organisering af mennesker med handicaps. De forskellige interesserorganisationer er samlet i paraplyorganisationen  National Union of Disabled Persons in Uganda, NUDPU.
 
NUDPU formål er at skabe en samlet stemme for mennesker med handicaps, for derigennem at fremme lige muligheder, involvering og deltagelse. Det ønsker de skal ske i tæt samarbejde med regeringen, interesseorganisationer og den brede befolkning.
 
Mental Health Uganda er et af de nyere medlemmer i NUDPU og har ikke endnu sin egen talsmand, men repræsenteres af et medlem fra Parkinsons foreningen. Det ønsker MHU at ændre på internt i NUDPU.
 
For indenværende er det ikke muligt for MHU at få en af de fem pladser i parliamentet som er reserveret til mennesker med handicaps. I følge grundloven skal man have en 'sound mind' for at kunne vælges ind, og det har man ikke i Uganda, når man har en psykisk sygdom. MHU forsøger at påvirke Regeringen til at justere lovteksten, så FNs Handicapkonventions budskab om at der ikke må diskrimineres på grund af handicap respekteres.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk