Det sociale handicapbegreb

 
Hvad er det handicap? Rigtig mange mennesker tænker på kørestole, krykker, høreapparater og førerhunde når de hører ordet handicap. Og det er sådan set også rigtig nok, at netop hjælpemidlerne aflaster en funktionsnedsættelse og hjælper med til, at folk med fysiske handicaps kan deltage i samfundslivet.
 
Men handicap er ikke kun et spørgsmål om en krop, der ikke fungerer som de flestes. Faktisk taler man i dag om, at det er samfundsmæssige faktorer der skaber handicaps snarere end kroppen eller sindet. Det kaldes i FN's handicapkonvention for den sociale handicapmodel.

Den sociale handicapmodel
En funktionsnedsættelse, uanset om den er synlig eller usynlig, bliver først til et handicap i mødet med barrierer i omgivelserne. Det kan både være fysiske og holdningsmæssige barrierer.

Selvom mange mennesker med psykisk sygdom ikke af deres krop er forhindret i at deltage i samfundet, så er der mange steder hvor man, i Uganda som i Danmark, reelt ikke er inkluderet, fx pga fordomme og forskelsbehandling. Derfor er psykisk sygdom også et handicap.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk