MHU / En stærkere organisation

Udfordring 3 - En stærkere organisation

cykeltaxi i Kabale.

De store afstande i Uganda, og at få medlemmer har adgang til transport, telefon osv. er en stor udfordring. Det er nærmest umuligt at deltage i møder og at engagere sig, hvis man har over 50 km til møderne, både fordi det er dyrt i transport, men også fordi det vil tage hele dage. 

MHU prøver at løse udfordringen ved at etablere regionale koordinatorer. Hvis en regional koordinator har en motorcykel kan han komme ud til folk, og understøtte deres organisering i distrikterne. Et andet tiltag er mobiltelefoner placeret i distrikterne, så folk kan ringe til hinanden eller hovedkontoret eller til hospitalet, hvis der er brug for indlæggelse.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk