MØD FOLK / Deus

Deus

Deus har fuld fart på op ad den meget stejle grussti, der fører til hans hus. Han taler og gestikulerer hele vejen, og løber op og ned, for at indgyde den let prustende bagtrop lidt vandrings mod. Det er tydeligt, at han glæder sig til at vise os sit hus, sine dyr og især sin kone og syv børn.

Workshops og geder
Deus har i syv år været involveret i Kabales lokalafdeling af Mental Health Uganda (MHU). MHU er søsterorganisation til Sind. Han har deltaget i alle de workshops som MHU og Sind har afholdt i Kabale. Workshops der har ledt til konkrete projekter, blandt andet et projekt med uddeling af geder. Gederne er et eksempel på en indtægtsskabende aktivitet.

Og Deus’ ged har givet ham en bedre indtægt. Det første kid, skulle han aflevere til projektet, så et andet MHU-medlem kunne få glæde af den. Men, geden har fået flere kid, som han har solgt. Med fortjenesten har han fået råd til såsæd, nogle kyllinger og skoleuniformer til børnene.

Et dyrt handicap
Men selvom det går lidt bedre økonomisk nu, så er det lidt et skridt frem efter at være gået mange skridt tilbage. Nyesigire, Deus' kone, har måtte sælge et stykke jord for at have råd til en af Deus’ tidligere indlæggelser, og det er ikke altid at familiens indskud i den lokale lånekasse rækker til medicin eller indlæggelse. 

Da vi besøger Deus og hans familie er han let beruset og også let manisk. Det tærer synligt på konen. Deus har faktisk et lille hus nede i byen, som han lejer ud og skaffer en indtægt på. I Uganda er det normalt at mand og kone har hver sin økonomi, og Nyesigire er irriteret over at huslejeindtægten er gået til øl i denne måned. Både alkohol og psykisk sygdom er med til at trække hverdags dilemmaer lidt tydeligere op. Deus skal naturligvis ikke under administration af sin kone, så mister han sin identitet, og samtidig skal han selvfølgelig heller ikke forarme familien unødigt. 

Et pinligt handicap
Da Nyesigire beklager sig over manden som hun mener ikke deltager og bidrager med noget som helst - for sådan virker det lige nu - bryder 17 årige Henry ind. Han påpeger at faren alene har bygget husets fine stue, og også har sørget for flere husdyr.

Henry holder ikke hånden unødigt over sin far i konflikterne. Han er ikke blind for problemerne men som alle andre børn medierer han. Når Deus er indlagt er det tit Henry der ser efter de 6 andre brødre. Nyesigire tager med Deus på hospitalet og sørger for mad, tæpper osv. Der er for langt til at hun kan komme tilbage hver dag, så børnene er ofte alene i det lille hus langt oppe i bjergene.

Men det værste for Henry er dog fordommene.

”Folk siger grimme ting om far, og tror at han ikke kan klare noget. Når vi går i landsbyen, siger børnene: ’Se der går den gale mands børn’,” fortæller 17 årige Henry, og fortsætter: ”Det er jo også pinligt, når han løber rundt i landsbyen og råber op.”

Den lukkede derhjemme
Den tilbygning til huset som Deus har bygget, har to funktioner. Den er både stue, men også en lille lukket afdeling hjemme i privaten. 

"Han har bygget med vinduet højt oppe og en dør der kan spærres af udefra. Så når han ikke har taget sin medicin længe eller han er meget manisk, kan vi lukke ham inde her. Så går han og råber og kommer måske lidt over det. Ellers er han her, til vi kan få ham på hospitalet," forklarer Nyesigire.  

 

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk