HANDICAP / Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer, DH,er en paraplyorganisation for en lang række handicaporganisationer. 

DH arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder.

Udover at arbejde i Danmark, har DH også en international afdeling, som blandt andet støtter medlemsorganisationer der arbejder i ulande. Det er fx her SIND har fået støtte til at oprette denne hjemmeside.

DH har et kontor i Uganda, som deler lokaler med Mental Health Uganda.

Læs mere om DH på www.handicap.dk

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk