PROJEKTER / Hvem betaler

Hvem betaler projekterne?

Projekterne i Uganda bliver ikke betalt af SIND medlemmers kontingent. SIND søger penge til projekterne i Projektrådgivningen. Det er en sammeslutning af 250 folkelige danske organisationer, der er engageret i u-landsarbejde. Projektrådgivningens penge kommer fra Udenrigsministeriet, som har en pulje - projektpuljen - der er øremærket samarbejdsprojekter mellem danske foreninger og partnere i u-lande. 

Projektpuljen støtter projekter der arbejder med:

  • Kapacitetsombygning af medlemsforeningerne gennem kurser, rådgivning, faglig formidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse osv.
  • Påvirkning af regeringens udviklingspolitik og støtte til medlemsforeningernes lobby- og oplysningsarbejde i Danmark.
  • Støtte til opbygning af stærke, uafhængige civilsamfund i Syd gennem partnerskaber og netværk med danske organisationer.

Du kan læse meget mere om Projektrådgivningen og de projekter de støtter på www.prngo.dk

Oktober 2011

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk